เรื่องราวมาใหม่

เซ็นทรัล เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ 1 อัตรา ด่วน!

Responsibilities ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอื่นๆ ในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป ที่ใช้ในงานจัดซื้อจัดจ้าง นอกเหนือจากฐานข้อมูลระบบ iProcurement. สื่อสารกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้คำแนะนำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง support report ตามความเหมาะสม งานอื่น ...
อ่านเพิ่มเติม

เกษตรพอเพียง