พลังงานเล็งเลื่อนยกเลิกแก๊สโซฮอล์ 91 จากเดิมปี 61

1419766449

นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงานเตรียมทบทวนแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง ปี 58-79 (Oil Plan 2015) โดยอาจเลื่อนระยะเวลาการยกเลิกการจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 91 ออกไปก่อนจากเดิมที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 61 เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนว่าปริมาณเอทานอลจะมีเพียงพอตามแผนหรือไม่ หลังในช่วงที่ผ่านมาเกิดปัญหาเอทานอลตึงตัวส่งผลกระทบต่อการส่งเสริมการใช้ E20 ซึ่งก็ต้องมีการปรับให้สอดคล้องกับปริมาณเอทานอลด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้อาจจะมีการปรับราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ออกเป็น 2 ตลาด ได้แก่ ตลาดภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรม และตลาดภาคขนส่ง เนื่องจากต้องการสร้างราคาให้เป็นธรรมกับผู้ใช้เชื้อเพลิงน้ำมันในภาคขนส่ง เนื่องจากปัจจุบันผู้ใช้ LPG เป็นเชื้อเพลิงในภาคขนส่ง เสียภาษีสรรพสามิตในอัตราที่ต่ำกว่าเชื้อเพลิงน้ำมัน ซึ่งคาดว่าจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบาย พลังงาน (กบง.) ภายในไตรมาส 1/60

ที่มา http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1482677318

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

หากมีการแจ้งไวรัสหรือโฆษณาเด้งขึ้นมาให้ปิดแทปนั้นไปเลยครับ ไม่เป็นอัตรายใดๆ

 

ติดตามเรื่องราวต่างๆจากเรา กด "Like" ไว้เลยครับ