เปลี่ยนเพศมะละกอให้กลายเป็นต้นกระเทยและให้ลูกดก ด้วยวิธีการตัดรากแก้ว

การที่จะทำผลผลิตในการปลูกมะละกอได้ผลดีนั้น มีหลากหลายวิธีที่เกษตรกรสามารถทำได้ โดยที่ทำให้ต้นมะละกอออกลูกทุกต้น เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้กับตัวเกษตรกรมากขึ้นอีกด้วย

เทคนิคการเปลี่ยนเพศมะละกอให้เป็นต้นกระเทยที่ให้ผลผลิตดก และ เป็นที่ต้องการของตลาด นั้นคุณสุภสร ศิริโชติ เกษตรกรที่ปลูกมะละกอฮอลแลนด์ ได้ให้ความรู้ไว้ดังนี้

การเปลี่ยนเพศมะละกอให้เป็นเพศกระเทย

เป็นวิธีการที่แสนง่ายและปัญญาดั้งเดิม ที่ชาวสวนนิยมใช้ นั่นคือ ในขณะที่ทำการย้ายกล้ามะละกอลงปลูกในแปลงนั้น ควรรดน้ำต้นกล้าให้ชุ่ม จากนั้นให้ตัดรากแก้วของกล้ามะละกอก่อนย้ายปลูกลงหลุม โดยตัดรากแก้วออกประมาณ 2 ข้อนิ้วมือหรือประมาณ 5 เซนติเมตร ซึ่งวัดจากปลายรากขึ้นไป เมื่อตัดรากแก้วแล้วให้นำต้นมะละกอลงปลูกในหลุมที่เตรียมไว้เพียงเท่านี้ก็ไม่ต้องรอลุ้นแล้วว่าต้นไหนจะเป็นตัวผู้ หรือ ตัวเมีย ที่ไม่ให้ลูก และลักษณะทรงผลไม่เป็นที่ต้องการของตลาด

วิธีนี้จะทำมะละกอโตเร็ว สามารถย่นระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิตขึ้นมาได้ 1 เดือน ทั้งยังติดลูกดกทุกต้นอีกด้วย

ที่มา Facebook เกษตร อินเตอร์เชียงใหม่