วิธีการหมักน้ำมะเฟือง ง่ายๆ เพื่อใช้ป้องกันกำจัดโรครากเน่า-โคนเน่า

27 กุมภาพันธ์ 2017 ดี๋

โรครากเน่า โคนเน่า สร้างปัญหา หรือสร้างความเสียหาย สูญเสียรายได้ ให้กับเกษตรกรอย่างเราๆ หรือไม?? ถ้า [อ่านต่อ]

1 2 3 12