มาทำสปริงเกอร์แบบภูมิปัญญาไทย

มาดูการทำสปริงเกอร์แบบภูมิปัญญาชาวบ้าน ทำใช้เองราคาถูกและไม่ตันด้วย