ทำหัวเชื้อจุลินทรีย์จาวปลวกลดต้นทุนทำปุ๋ย โดยอ.กมล พรหมมาก

28 พฤศจิกายน 2016 ปิ๊ก ปิ๊ก

วีธีทำจุลินทรีย์จาวปลวกใช้เวลาหมัก 20 วันนำมาใช้งานในส่วนต่างๆได้ ส่วนผสมดังนี้ จาวปลวกครึ่งกิโลกรัม [อ่านต่อ]