ปลูกต้นหอมในแผงไข่ ไม่ต้องลงทุนอะไร ใช้เพียงแผงไข่กับหัวหอมเหลือใช้ในครัว

29 ตุลาคม 2016 ปิ๊ก ปิ๊ก

29วิธีการปลูกพืชผักสวนครัว ปลูก ต้นหอมในแผงใส่ไข่ ได้ผลดี ได้ทั้งแผงกระดาษและแผงพลาสติกแต่พลาสติกต­้ [อ่านต่อ]