แบ่งพื้นที่ 4 ส่วนใน 1 ไร่ได้หลายแสน ตามชีววิถี…ศูนย์การเรียนรู้ “มายิ้ม”

2 กุมภาพันธ์ 2017 ดี๋

คุณประทีป มายิ้ม เกษตรกรเจ้าของ ศูนย์การเรียนรู้ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สวนพออยู่พอกิน บ้าน [อ่านต่อ]