ทำเกษตร 9 ไร่ เกษตรหน้าแล้ง ด้วยน้ำหยดและแรงงานในครอบครัว

10 เมษายน 2017 ปิ๊ก ปิ๊ก

การใช้ระบบน้ำหยดทำสวนเกษตรผสมผสาน 9 ไร่ และทำการเกษตรในหน้าแล้ง ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานในการให้น้ำ [อ่านต่อ]