สูตรฮอร์โมนไข่หมัก ใช้บำรุงผลไม้ ออกดอกเร็ว ผลดกเกินคาด

24 ธันวาคม 2016 ปิ๊ก ปิ๊ก

คุณบัณฑิต กูลพฤกษี 230/8 ม.1 บ.ชุมแสง อ.เขาสมิง จ.ตราด ปราชญ์ชาวบ้าน เจ้าของรางวัลแทนคุณแผ่นดิน ประจ [อ่านต่อ]